Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 13:55

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Μάιος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Μάιος 2021" πατήστε εδώ