Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 07 Μαϊος 2021 18:17

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Απρίλιος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Απρίλιος 2021" πατήστε εδώ