Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021 12:33

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Φεβρουάριος 2021

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Φεβρουάριος 2021" πατήστε εδώ