Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 09:57

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Δεκέμβριος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Δεκέμβριος 2020" πατήστε εδώ