Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 09:50

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Οκτώβριος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Οκτώβριος 2020" πατήστε εδώ