Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 11:52

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού - Σεπτέμβριος 2020

Για να εμφανιστεί το αρχείο "Δημοσίευση στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Μήνας Αναφοράς Σεπτέμβριος 2020" πατήστε εδώ