Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 14:51

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη απρόβλεπτων, επειγουσών και παροδικών αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της ΑΔΠΔΕ&Ι - Ορθή Επανάληψη

Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ. Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αποφασίζει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021.

Η πλήρης απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Οι πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ανά υπηρεσία είναι διαθέσιμοι ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση (σε κάθε κατηγορία, στο αρχείο .xls, φαίνεται σε διαφορετικο φύλλο η κάθε υπηρεσία)