Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 13:47

Έναρξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγορών με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ανακοινώνει την έναρξη στις 18.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και λήξη στις 27.07.2020 στην αριθμ.οικ.89086/05.06.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς την Τετάρτη 17/6/2020 δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες της Πάτρας, ΓΝΩΜΗ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, περίληψη της ως άνω προκήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ