Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 09:55

Πίνακες αποτελεσμάτων ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου