Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 12:03

Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2019 για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 Επισυνάπτεται και "ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ".  Παρακαλούμε, όπως κατεβάστε το αρχείο και στη συνέχεια ανοίξτε το με το Acrobat Reader.