ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2021» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2022 & 2023 : Aμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4), πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8), ADBLUE (CPV: 09222000-1), συνολικού προϋπολογισμού 747.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ…
To Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων – δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε Πύργου, Ώλενας & Ιάρδανου περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου- έτους 2021» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του…
Το Δασαρχείο Αμαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόμων στο δάσος Στροφυλιάς Τ.Κ. Μανωλάδας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη…
To Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων – δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε Αρχ. Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος & Λαμπείας περιφέρειας Δήμου Αρχ. Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου- έτους 2021», με το σύστημα προσφοράς…
To Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων περιοχής, Δασαρχείου Ολυμπίας, Δήμου Ζαχάρως, ΔΕ Φιγαλείας, έτους 2021», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του…
To Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών: «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων περιοχής  Δασαρχείου Ολυμπίας, Δήμου Ζαχάρως, ΔΕ Ζαχάρως, έτους 2021», με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του…