Πέμπτη, 18 Μαϊος 2023 15:17

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αργολίδας στο Ναύπλιο

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Αδειών Διαμονής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αργολίδας ατο Ναύπλιο.

Η διακήρυξη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αργολίδας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το κτιριολογικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση