Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 09:13

Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. στο Ν. Μεσσηνίας

Διενεργείται Γ' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ, στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9.00 π.μ. έως 9.30 π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, οδό Αριστομένους 123, Πάρκο ΟΣΕ, Καλαμάτα.

Η περίληψη της διακήρυξης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ