Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020 10:42

Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 3.3.1, 4.3.1 & 5.3.1 ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕ3, ΠΕ4 & ΠΕ5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “AquaNEX”

Η πλήρης απόφαση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ