Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 14:14

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (58η & 59η Εγκύκλιος)

Η 58η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η 59η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση