Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 13:41

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (57η Εγκύκλιος)

Η 57η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση