Τρίτη, 27 Απριλίου 2021 14:14

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού - Υποχρεωτική Διενέργεια Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου

Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ (41η Εγκύκλιος) και εδώ (42η Εγκύκλιος)

Η Εγκύκλιος της Δ/νσης Διοίκησης Α.Δ.Π.Δ.Ε.&.Ι καθώς και το σχετικό ΦΕΚ (1686/Β/24-04-2021) είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση