ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6:00. Η 81η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ…
Η Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2026 (με έτος γέννησης 2005) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής καθώς και το έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Δυτ. Ελλάδας είναι διαθέσιμα για λήψη ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση
Η πλήρης απόφαση για την απόσυρση των υποψηφιοτήτων καθώς και τη ματαίωση των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00. Η 80η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το ΦΕΚ…
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 6:00. Η 79η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το…
Η πλήρης απόφαση για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. είναι διαθέσιμο ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 18