Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 10:12

3η Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 35730/26-2-2021 Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Λακωνίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ