Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 13:13

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σχετικά με την ανανέωση των αδειών διαμονής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

,Από 16/11/2021 η υποβολή των αιτήσεων για ανανέωση

των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και

δελτίων μόνιμης διαμονής,

υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση:

https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/