Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 14:02

1η τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας

1η τροποποίηση της αριθ. 35623/26-02-2021 (ΑΔΑ: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ) απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών στο σύνολο των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτού, αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης  - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμο εδώ