Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 10:27

Ενημέρωση για περιοχές εκτάσεων, οι οποίες στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας εμφανίζονται με χαρακτηρισμό ΔΑ-4 ή ΔΑ-4-ΑΝ, σύμφωνα με ισχύουσες πράξεις της διοίκησης

Η Δ/νση Δασών Αχαΐας σας ενημερώνει ότι όπου, στον αναρτημένο ή στον κυρωμένο μερικά ή ολικά δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, εμφανίζονται περιοχές εκτάσεων με δασική μορφή στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης (έτους 1945) και μη δασικής μορφής στις πρόσφατες αεροφωτογραφίες (ετών 2007 – 2009), δηλαδή με κατηγορία μορφής – κάλυψης ΔΑ και εξειδικευμένου κωδικού θεματικού χαρακτηριστικού πολυγώνου 4 (ΔΑ-4), αναφέρονται σε οριστικά παραχωρητήρια της Δασικής Υπηρεσίας που αφορούν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης γης και τα οποία δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί καθ’ οιονδήποτε  τρόπο ή λόγο, δεν πάσχουν ακυρότητας και βρίσκονται σε ισχύ και ως εκ τούτου αφορούν εκτάσεις οι οποίες δεν διέπονται καθ’ οιονδήποτε  τρόπο από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 Η πλήρης ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Αχαΐας είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση