ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τροποποίηση της απόφασης περί ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Ζακύνθου λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Τροποποίηση της απόφασης περί ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Λευκάδας λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Λευκάδας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Τροποποίηση της απόφασης περί ανάρτησης του Δασικού Χάρτη Π.Ε Κεφαλληνίας-Ιθάκης λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. Η πλήρης απόφαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ Το αρχείο του διορθωμένου δασικού χάρτη είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://drive.google.com/file/d/1rPhPbXX0XTnfuFSp2VG08ssuyC4A-D2_/view?usp=sharing
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ,Από 16/11/2021 η υποβολή των αιτήσεων για ανανέωση των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 49/2021 από 23-09-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 696), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 23.2.2016…
Ειδοποίηση-Κλήση για δικάσιμο στις 02-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., της με αριθ. κατ. 59/2021 από 19-10-2021 αίτησης - κλήσης του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά των Αγγελόπουλου Μενύχτα κλπ, (συν 400), με την οποία επαναφέρεται προς συζήτηση η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία 13.12.2010…
Η πλήρης ανακοίνωση είναι διαθέσιμη για λήψη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 13