ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ερμηνείας Δασικού Χάρτη και διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων. Γενικά – Σκοπός Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως σκοπό τον διαχρονικό [σήμερα και στο παρελθόν] χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών εκτάσεων δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Με την…
Διαβίβαση προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης των υπομέτρων 8.3 και 8.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το πλήρες κείμενο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθώς και οι Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου είναι διαθέσιμα ως συνημμένα αρχεία στην παρούσα ανάρτηση  
Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, και συγκεκριμένα στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alieia.minagric.gr/node/329, έχει αναρτηθεί σχετική έγγραφη ανακοίνωση με συνημμένο πίνακα στοιχείων θαλάσσιας έκτασης για παραχώρηση με την διαδικασία της μοριοδότησης. Στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμο το…
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Ηλείας είναι διαθέσιμο εδώ
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Αιτ/νίας είναι διαθέσιμο εδώ
H πλήρης ανακοίνωση για την ανάρτηση δασικού χάρτη Π.Ε. Αιτ/νίας είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση
Σελίδα 1 από 9