Κατηγορίες Αδειών Διαμονής - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για να δείτε τα δικαιολογητικά για κάθε μία από τις κατηγορίες αδειών διαμονής παρακαλούμε πατήστε (κλικ) πάνω στο όνομα της κατηγορίας.

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ

 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ