Οδηγός εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας  

Ο Συνήγορος του Πολίτη (ανεξάρτητη αρχή)   (Link)

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  (Link)

Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)  - Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας του Σώματος Επιθεωρητων ΔΔ    τηλ. 2610343571 

 Ελεγχος εφαρμογής Νομοθεσίας απο το Σώμα Επιθεωρητών Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Συγγρού 60, ΤΚ 11742 ΑΘΗΝΑ τηλ. 2132158800

Ο ισχύον Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας (Ν. 3528/2007)  

Οδηγός καλής συμπεριφοράς Δημοσίων υπαλλήλων (Οδηγός απο Συνήγορο του Πολίτη)  

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς     -   ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ 2012 (Οδηγός απο Συνήγορο του Πολίτη)  

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών Υπαλλήλων   -   Nόμος 4057/2012  

Νομική Προστασία μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων  

Τρέχοντες Κωδικοί CPV      (Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων)

(CPV : κωδικοί που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο μιάς σύμβασης)

Simap - Πληροφοριές σχετικά με Ευρωπαικές προκηρύξεις Δημοσίων συμβάσεων

Διαβάστηκε 370 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογή Στοχοθεσίας »