ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η κατάθεση των προβλεπομένων στις οικείες διατάξεις δικαιολογητικών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις Δημοτικές & Περιφερειακές εκλογές της 25ης Μαΐου 2019 αποστέλλονται στην παρακάτω Δ/νση:
Το αρχείο σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019 είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 10:53

Αποφάσεις πριν το 2018

Οι αποφάσεις πριν το 2018 είναι διαθέσιμες πατώντας εδώ