Ανακοινώσεις Συλλόγου Υπαλλήλων

Για τις ανακοινώσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων μπορείτε να επισκεφθείτε την νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου