Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 14:00

Παρουσίαση του συστήματος πυροπροστασίας της Στροφυλιάς στην έκθεση Patras IQ

Το νέο σύστημα πρόωρης και έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς, με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), θερμικών/οπτικών καμερών και μοντέλων αξιολόγησης κινδύνου πυρκαγιάς, παρουσίασε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και τα τμήματα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας-Patras lnnovation Quest  (PATRAS IQ), που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Απριλίου.

Το νέο πρωτοποριακό σύστημα που εφαρμόζεται, ταυτόχρονα, σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου SFEDA - "Σύστημα Εποπτείας Δασικών Περιοχών για την Έγκαιρη Ανίχνευση και Αξιολόγηση Δασικών Πυρκαγιών στη Περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου" και εντάσσεται στην πράξη «INTERREG  Balkan-Mediterranean  2014-2020». Από την Ελλάδα συμμετέχει, επίσης, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ενώ παρατηρητές του έργου είναι το Πυροσβεστικό Σώμα και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.