ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων Πίνακες Προσληπτέων Πίνακας Απορριπτέων Πίνακας Κατάταξης Βαθμολογίας
Απόφαση - Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2019 για την επιλογή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Για τις παλαιότερες Αναρτήσεις στην Κατηγορία "Προσλήψεις - Διορισμοί - Μετατάξεις - Τοποθετήσεις" "Προμήθειες - Προκηρύξεις - Συμβάσεις" πατήστε εδώ