Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020 12:34

Πρόσκληση μελών και γραμματέως 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για το άνοιγμα προσφορών σχετικά με τον Διακηρυχθέντα Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ετών 2020-2021 (νέα ημερομηνία)

Το κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ.