Προμήθειες - Προκηρύξεις - Συμβάσεις

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τίτλος Προμήθειας - Προκήρυξης - Σύμβασης

13-11-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε λογιστικά και οικονομικά θέματα

10-11-2017

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης έργου για την εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στη χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

08-11-2017

Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2017 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02-11-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση έργου κατεδαφίσεων αυθαίρετων πινακίδων στο εθνικό δίκτυο εντός της χωρικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου     

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης                       Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

01-11-2017 Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργία του δασικού φυτωρίου Πλατάνου Καλυβίων, έτους 2017»
01-11-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 8/2017 "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών" θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
01-11-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 7/2017 "Προμήθεια μελανιών" θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
31-10-2017 Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την Διακήρυξη 6/2017 "Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού" θα συνεδριάσει την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των προσφορών
25-10-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς (μετακόμισης) της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης λόγω μεταστέγασης     

Πίνακες Συμμόρφωσης                 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

20-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.     

Πίνακες Συμμόρφωσης                 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

20-10-2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
19-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.     

Πίνακες Συμμόρφωσης                  Είδη Προμήθειας                Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης     

19-10-2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.      

Πίνακες Συμμόρφωσης                  Είδη Προμήθειας                Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

17-10-2017 Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου θα συνεδριάσει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Οικονομικού, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, 2ος όροφος, Τ.Κ. 26441, Πάτρα
12-10-2017

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων για εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην χωρική επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, έτους 2017

Αίτηση εγγραφής             Υπεύθυνη Δήλωση

12-10-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ» του Δασαρχείου Πατρών για το έτος 2017
10-10-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Χωροταξίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου
09-10-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και Συντήρηση Δασικής Οδού στις περιοχές Βασκίνας Λεωνιδίου και Πραστού Κυνουρίας»
22-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης οδικού δασικού δικτύου δημοσίων δασών περιοχής Δασαρχείου Κυνουρίας»
19-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2017»
15-09-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισμού αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Θέλπουσας έτους 2017»
15-09-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2017»
01-09-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δικτύου Δασικών Αντιπυρικών δρόμων - Εκθάμνωση - Καθαρισμός Βλάστησης και Ισοπέδωση Καταστρώματος Περιοχής Τ.Κ.  Έξω Χώρας Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου»
31-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Δικτύου Δασικών Αντιπυρικών δρόμων - Τσιμεντοστρώσεις - Διάνοιξη Τάφρου - Περιοχής Τ.Κ.  Έξω Χώρας Δήμου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου»
30-08-2017 Απόφαση για προκήρυξη του έργου της παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2017 από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)
22-08-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2017»
09-08-2017 Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση β' τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου έτους 2017»
09-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου έτους 2017»
09-08-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού-αντιπυρικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» και «Συντήρηση δασικού-αντιπυρικού δικτύου στο δάσος Θινών Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού»
31-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης αντιπυρικών λωρίδων - δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017
28-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων - δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος & Λαμπείας, περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου, έτους 2017
26-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυραμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου
26-07-2017 Πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του έργου: «Παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022»
25-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Δήμου Πύργου - Έτους 2017»
21-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δήμου Ζαχάρως»
18-07-2017 Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του δασονομείου Ακράτας
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
10-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2017»
06-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιαρδάνου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017»
05-07-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2017»
27-06-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Δασονομείου Ακράτας
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασονομείου Ακράτας
23-06-2017 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δασαρχείου Αμαλιάδας για την επιλογή αναδόχου εργασιών με τίτλο «Συντήρηση δασικών δρόμων περιφέρειας Δήμου Ήλιδας»
09-06-2017 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενστάσεων Ειδικού Σκοπού του έργου: "Παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022"
22-05-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση του Δασονομείου Άργους
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασονομείου Άργους
18-05-2017 Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων (διεθνή) μειοδοτικό διαγωνισμό ύψους 327.794,30€ χωρίς ΦΠΑ ή 406.464,93€ με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης & λιπαντικών, έτους 2017 – Ανάδειξη μειοδότη για τα Τμήματα 5, 9, 17, 21, 32, 36 και 43
09-05-2017 Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017»
05-05-2017 Πρόσκληση σε επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, Παραλαβής, Υπηρεσιών και Ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ» (μετά από αναβολή της από 4-5-2017 συνεδρίασης)
03-05-2017 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2017-2022»
02-05-2017 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
25-04-2017

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

25-04-2017

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

31-03-2017 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2017-2022»
30-03-2017 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας
30-03-2017 Ανακοίνωση για την Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
29-03-2017

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών του Έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2017-2023 και σύνταξη μητρώου ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

06-03-2017 Περίληψη Διακήρυξης Α' Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την συστέγαση του Δασαρχείου Πατρών και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας
03-03-2017 Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
22-02-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών       Στοιχεία επικοινωνίας με ΔΕΥΑ
05-01-2017
Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την συστέγαση του Δασαρχείου Πατρών και της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας  
Κτιριολογικό Πρόγραμμα Δασαρχείου Πατρών       Κτιριολογικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας
06-12-2016 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ιθάκης      Κτιριολογικό πρόγραμμα Δασονομείου Ιθάκης
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Σάμης         Κτιριολογικό πρόγραμμα Δασονομείου Σάμης
02-12-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας     Κτιριολογικό πρόγραμμα Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας
02-12-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ν. Μεσσηνίας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
02-12-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016
29-11-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
28-11-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τη Δ/νση Δασών Αργολίδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-11-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των τμημάτων Διοικητικού - Οικονομικού και Γραμματειακής Υποστήριξης - Παροχής Πληροφοριών Αργολίδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
09-11-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ν.Ηλείας για αγορά Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
08-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
08-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
03-11-2016 Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Χαλανδρίτσας
02-11-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης επιτροπής αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.
31-10-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
24-10-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

21-10-2016

Κλήρωση λόγω ισόποσης προσφοράς για την «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»

10-10-2016 Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
07-10-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας

05-10-2016

Άνοιγμα των προσφορών «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»

21-09-2016 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
12-09-2016 Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης (ΑΔΑ: 6ΞΓ7Η-Ψ6Σ)
10-08-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών    Πίνακας Επικοινωνίας με ΔΕΥΑ
26-07-2016 Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης (ΑΔΑ: ΩΟ5ΕΗ-Ω5Θ) 
04-07-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68ΡΒΟΡ1Φ-Ρ1Ζ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»
29-06-2016 Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 68ΡΒΟΡ1Φ-Ρ1Ζ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»
24-06-2016 Επαναληπτική Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακίνητου για την Στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης
16-06-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2016»

08-06-2016

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακίνητου για την Στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης

11-05-2016

Έγκριση αποτελέσματος διεξαγωγής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου έκτασης 43.980,65 τ.μ. στη θέση «Κόταινα» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας

10-05-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΕΒΝΟΡ1Φ-ΝΞΣ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016»

10-05-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 64ΤΓΟΡ1Φ-ΧΦΒ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016»

22-04-2016

Ανακοίνωση σύγκλησης της επιτροπής αξιόλογησης στο πλαίσιο της Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6Μ5ΥΟΡ1Φ-515) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

20-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2016»

19-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2016»

04-04-2016

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για το έτος 2016

11-03-2016

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 3/2016 «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Νομό Αχαΐας για το έτος 2016»

02-03-2016

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στο Νομό Αχαΐας για το έτος 2016

22-02-2016 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης 2/2016 κατόπιν αιτήματος της εταιρείας INFOΔΗΜ
22-02-2016
10-02-2016
10-02-2016
05-02-2016
05-02-2016
18-01-2016
04-12-2015
24-11-2015
16-11-2015
06-10-2015
02-10-2015
25-09-2015
25-09-2015
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναζητήσουν την πρόσκληση ενδιαφέροντος της Α’ Φάσης του Κλειστού Διαγωνισμού στην ηλεκτρονικη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αφού κάνουν εισαγωγή με τους κωδικούς τους κι επιλέξουν από την Κονσόλα Διαχείρισης την Αναζήτηση ανοικτών δημοσιεύσεων. Ακολούθως με κριτήριο αναζήτησης «Αριθμός» θα πληκτρολογήσουν τον Αρ. της Ηλεκτρονικής Διακήρυξης που είναι:16774.
Στην οθόνη  θα εμφανιστεί η Πρόσκληση στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν με υποβολή σχετικής πρότασης.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα επισυνάψουν πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
24-09-2015
20-08-2015
Στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ. 70203/5292/10-06-2015 διακήρυξης (7/2015) πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ΑΔΑ:6ΝΠΞΟΡ1Φ-ΜΦΜ) για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μελανιών για το έτος 2015 σας γνωρίζουμε ότι η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης θα συγκληθεί την Παρασκευή ,21 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:30 ,στη Διεύθυνση Οικονομικού της Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι (Ν.Ε.Ο. Πατρών -Αθηνών 28, 2 όροφος)
21-07-2015
25-06-2015
10-06-2015
18-05-2015
18-05-2015
15-05-2015
07-05-2015
04-05-2015
04-05-2015
16-04-2015
06-04-2015
23-03-2015
23-03-2015
17-03-2015
16-03-2015
13-03-2015
30-01-2015
15-01-2015 Άνοιγμα των προσφορών του διαγωνισμού «Επιλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικής χρήσης στις επιχειρήσεις ΔΕΥΑ Δήμων»
29-12-2014 Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ειδικού Σκοπού Αξιολόγησης, παραλαβής, Υπηρεσιών και ενστάσεων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για το έργο: «Ορισμός Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για τις ΔΕΥΑ»
24-12-2014 Ματαίωση της διαδικασίας για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.
11-12-2014 Κατακύρωση μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (equipment) στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT»
03-12-2014 Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας» προϋπολογισμού 56.910,57€ πλέον ΦΠΑ. 
03-12-2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού του έργου «Κατεδαφίσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νιας» προϋπολογισμού 56.910,57€ πλέον ΦΠΑ.
01-12-2014 2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
28-11-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. και κήρυξη της διαδικασίας άγονης
27-11-2014 Ανακοίνωση για την σύγκλιση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης στo πλαίσιο διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT» (ΑΔΑ : Ω93ΟΟΡ1Φ-ΦΣ1)
19-11-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε. & Ι.
14-11-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 4 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
13-11-2014 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά του έργου «GUIDEPORT - INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»
06-11-2014 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας»
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας»
15-10-2014 Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του Έργου: «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»
19-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φυραμάτων – πτηνοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των εκτροφείων
04-09-2014 Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια φυραμάτων – πτηνοτροφών για την κάλυψη των αναγκών των εκτροφείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
02-09-2014 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια φυραμάτων - πτηνοτροφών & κήρυξη αυτού άγονου
01-09-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/τών υγρών καυσίμων
01-09-2014 Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων
29-07-2014 Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης
29-07-2014

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια φυραμάτων-πτηνοτροφών

16-07-2014

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) με αριθμό Διακήρυξης 05/2014 (αριθ.πρωτ.64819/5827/21.05.14) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου (πλην Ο.Τ.Α & Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην χωρική της αρμοδιότητα για το έτος 2014 και κήρυξη αυτού άγονου

03-06-2014

Εγκριση πρακτικών αξιολόγησης προχειρου διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE» (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΡ1Φ-Α6Π)

26-05-2014

Προκήρυξη ανοικτού Διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων (Κίνησης, Θέρμανσης)   -  Περίληψη προκήρυξης

30-04-2014

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (Ομάδα Α΄: γραφική ύλη – Ομάδα Β΄:μελάνια, τόνερ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας

29-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης B΄ φάσης (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) και κατακύρωση της προμήθειας πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

16-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας δύο (2) εξυπηρετητών (server) α. βάσης δεδομένων και β. εφαρμογής στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

16-04-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης α΄ φάσης (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

31-03-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών(server) α. βάσης δεδομένων και β. εφαρμογής με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

28-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE» του εταίρου (5) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.&Ι. για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη

26-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πενήντα (50) συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

24-03-2014

Κήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ., πετρέλαιο diesel) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην έδρα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι., με αριθμό Διακήρυξης 01/2014, άγονου.

10-03-2014

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ., πετρέλαιο diesel ) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στην έδρα (Πάτρα-Ν.Αχαϊας) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

04-03-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης – υλικού προώθησης του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE», του πακέτου εργασίας Π2 της Δράσης 2.4

26-02-2014

Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των δράσεων (Δ.3.1.,Δ.3.2.,Δ.3.3.) του πακέτου εργασίας (3) του έργου« INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»

19-02-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας επίπλων γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

17-02-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών στην Ανάπτυξη Ενιαίων Συστημάτων σε Ανάγκες και Χαρακτηριστικά των δράσεων (Δ.3.1.,Δ.3.2.,Δ.3.3.) του πακέτου εργασίας (3) του έργου «INTERGRATED ACCESSIBILITY AND ROUTING GUIDANCE PLATFORM FOR SAFE MULTIMODAL TRANSPORT IN SUSTAINABLE SMART PORTS AND REGIONS-GUIDE»

11-02-2014

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο σχεδιασμό του ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου GUIDEPORT, περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε λιμάνια της Περιφέρειας, συμβολή στη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων του έργου – Πακέτο εργασίας 3

10-02-2014

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης & ανάθεση της προμήθειας δέκα πέντε (15) κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.

31-01-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων γραφείου για τις Υπηρεσίες της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

27-01-2014

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάσταση αυτών στην Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

19-12-2013

Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ.Ελλ. & Ιονίου καθώς και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου για το έτος 2014

28-11-2013

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και κατακύρωση της προμήθειας πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

15-11-2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της με αριθ. 11/13 Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού (Α.Π.132629/11148) για την προμήθεια Γραφικής ύλης – αναλωσίμων στην Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

01-11-2013

Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (γραφική ύλη – μελάνια τόνερ) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας, προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ, συμ/νου του Φ.Π.Α - Διευκρίνιση

01-11-2013

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας-Αχαΐας-Ηλείας»
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για την επιλογή του Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας-Αρκαδίας-Κορινθίας» 

23-10-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

11-10-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια είκοσι πέντε (25ηλεκτρονικών υπολογιστών και δεκατριών (13) δικτυακών εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του φορέα 071 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

20-09-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής – βελτίωσης των χώρων Α΄ ορόφου του κτιρίου επί της Π.Ε.Π Πατρών – Αθηνών 105 , Ρίο Πατρών συνολικού εμβαδού 750 m2 καθώς και την προμήθεια των σχετικών με τις εργασίες αυτές υλικών, για την εγκατάσταση Υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι

30-07-2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα οκτώ (18) συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (G.P.S.) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου»

25-07-2013

Ματαίωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας

21-06-2013

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτού υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου και των λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου (πλην Ο.Τ.Α & Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην χωρική της αρμοδιότητα για το έτος 2013

Προκήρυξη για την διενέργεια του διαγωνισμού

11-06-2013

Κήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης με αριθμό Διακήρυξης 03/2013 άγονου

20-05-2013

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτν., super , πετρέλαιο diesel) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου στο Ν.Αχαϊας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων

15-05-2013

Κήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης με αριθμό Διακήρυξης 04/2013 άγονου

14-03-2013

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού 02/13 (Α.Π.27398/2582/12-03-13) για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

12-03-2013

Διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου στο Ν. Αχαΐας, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, συμ/νου του Φ.Π.Α για το έτος 2013

19-11-2012

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP) για την κάλυψη των αναγκών των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Πληροφορίες για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια πέντε (5) οχημάτων ειδικών συνθηκών (τύπου JEEP)

19-10-2012

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τριάντα έξι (36) ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των  Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

07-03-2012

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συντήρησης – υποστήριξης του συστήματος προσωπικού – μισθοδοσίας COMPASS της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου