Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 12:50

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων για ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι. και διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με αρ. Διακήρυξης 1/2020

Η πλήρης ανακοίνωση της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΠΔΕ&Ι είναι διαθέσιμη ως συνημμένο αρχείο στην παρούσα ανάρτηση