Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019 09:53

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018.

Το σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔΠΔΕ&Ι καθώς και η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.