Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018 11:48

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου (ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.)

Για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας για την εκλογή εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. πατήστε στο συνημμένο αρχείο