Παρασκευή, 10 Μαϊος 2019 09:17

Καταλόγος οικονομικών φορέων 2019 στην κατ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ για δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας

Κατάρτιση καταλόγου οικονομικών φορέων έτους 2019 στην Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για τη διενέργεια δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, της εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού – παραλίας στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας (CPV: 45111100-9).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ.