Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019 09:40

Μη διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειών Διαμονής στις 24-25 Ιανουαρίου 2019 για τεχνικούς λόγους

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 24 και Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, το Πληροφοριακό Σύστημα που εξυπηρετεί τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Δ/νση - Τμήματα Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) καθώς και τις υπηρεσίες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση - Τμήματα Αστικής Κατάστασης), δεν θα είναι διαθέσιμο, διότι έχουν προγραμματιστεί να τελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες για τη συντήρηση και αναβάθμισή του