Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 12:44

Πρόσκληση προσκόμισης στοιχείων για ενσωμάτωση στο δασικό χάρτη - Π.Ε. Κορινθίας

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης - πρόσκλησης από τη Δ/νση Δασών Κορινθίας είναι διαθέσιμο ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση