ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Περιβάλλον (5)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συγκροτείται με βάση το άρθρο 13 παρ. 2 του Νόμου 4014/2011 και αντικείμενο του είναι η παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2  που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού για ύδρευση από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος»
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης ΑΕΠΟ του έργου: Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου & Ύδρευση Βασκίνας - Αη Γιάννη - Παλαιοχώρας Δήμου Νότιας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου»
20-10-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης ΑΕΠΟ του έργου: «Συμπληρωματικά έργα και έργα Εκσυγχρονισμού για την Υδροδότηση των Δήμων Άργους – Μιδέας – Μυκηνών – Κουτσοποδίου από τις πηγές Λέρνης»
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων και της ΜΠΕ που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1001347 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή «Πλάτανος» της Τ.Κ. Ελεκίστρας, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαϊας, ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του έργου «Νομιμοποίηση με τον Ν. 4178/2013 του ΑΕΠ ΠΑΕ Παναιτωλικός – Προσθήκη Στεγάστρου στη νότια κερκίδα του γηπέδου και αποπεράτωση εργασιών» εντός σχεδίου πόλης Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
20-10-2016 Διαβίβαση γνωμοδοτήσεων επί της ΜΠΕ που αφορά την λειτουργία του έργου: «Δημοτικά Σφαγεία Μεδεώνος, σε γήπεδο εμβαδού 11.553,19τ.μ. στη θέση Κακαβούνα ή Κούτσου» Δ.Ε. Μεδεώνος, Δ. Ακτίου – Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας
20-10-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW (8*2 MW) και τα συνοδά έργα πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ- ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση «Τούρλα» της Τ.Κ. Κρεμαστής της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
22-06-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυο Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέστορος, Δήμου Πύλου Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου».
22-06-2016 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τις χερσαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», στη θέση όρμος Σελόντα Σοφικού, του Δήμου Κορινθίων, της Π.Ε. Κορινθίας
22-06-2016 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», σε δημόσια δασική έκταση 43,19035 στρεμμάτων στη θέση «Βαρκούλα» του Δήμου Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας.
22-06-2016 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σε δημόσια δασική έκταση 31,150 στρεμμάτων στη θέση «Πλάτωμα» του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 888 ΜΗΛΙΕΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον του οικισμού Νέας Πέρσαινας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, ιδιοκτησίας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. 
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα ηλεκτροστατικής βαφής και κατασκευής προϊόντων αλουμινίου, της εταιρείας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ-ΑΛΟΥΞΑΛ ΑΒΕΕ», στη θέση Τσάπρακας, Τ.Κ. Νεάπολης Δ. Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων που βρίσκεται εγκατεστημένη στη θέση «Γελάδα», Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε δασική έκταση στην εγγύς ακτή, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία Σκορπιός Ο.Ε. 
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά τη λειτουργία υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης, ξενοδοχείου “GRECOTEL LAKOPETRA BEACH” συνολικής δυναμικότητας 558 κλινών, τεσσάρων αστέρων (4*), που βρίσκεται στην περιοχή Λακόπετρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ
22-06-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 845 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε θέση πλησίον Σκιαδά, Δήμου Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, ιδιοκτησίας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.»
 22-06-2016  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του «Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ/Χ 1405494», ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Ύψωμα Μαυροβούνι, Δ.Ε. Κορώνης, Δήμου Πύλου-Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, ιδιοκτησίας COSMOTE A.E.
23-03-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου ιδιοκτησίας των Ευάγγελου Δημ. Γαλάνη και Μιχαήλ Αθαν. Γαλάνη που βρίσκεται στη θέση «Μπογικαίικα, Τ.Κ. Δήμαινας, Δ.Ε. Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου»
23-03-2016 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εκμετάλλευση Λατομείου Μαρμάρου ιδιοκτησίας της εταιρείας Αφοί Κολοκούρη Α.Ε. στη θέση Προφήτης Ηλίας του Τ.Κ. Βαχού, Δ.Ε. Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας
23-03-2016 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου: «Προσωρινή διαχείριση μη επικίνδυνων αστικών στερεών απορριμμάτων (μηχανική διαλογή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση) Δήμων Άργους-Μυκηνών, στη θέση: «Γκριμάρια» της Δ.Ε. Άργους, Δήμου Άργους-Μυκηνών, Νομού Αργολίδας
23-03-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία ΑΙΤΩΛΙΚΟ 1002897 της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη θέση Άγιος Νικόλαος Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλ/νίας
23-03-2016 Ανανέωση- Τροποποίηση που αφορά τη λειτουργία του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας», στη θέση «Κοχλαστή» του Δ.Δ. Βλαχομάνδρας του Δ. Ναυπάκτου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
23-03-2016 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ελαιοτριβείου, ιδιοκτησίας Παύλου και Νικολέτας Βαρδακαστάνη, το οποίο βρίσκεται στη Τ.Κ. Βασιλικού Δ. Ζακύνθου
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  που αφορά την έγκριση Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας  με κωδικό ονομασίας 2036 ΝΕΟΧΩΡΙ της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Αιτωλικού Δ. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το έργο: «Επέκταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας SEAFARMΙΟΝΙΑΝ ΑΕ στη θέση Κουρκούμπελα του Δήμου Ερμιονίδος της ΠΕ Αργολίδος»
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά το έργο: «Μετεγκατάσταση και αύξηση δυναμικότητας μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ειδών της εταιρείας ΑΘΑΝ. & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΟΕ, στη θέση ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ της νήσου Πλατειάς του Δήμου Ναυπλιέων της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική  ονομασία 249 ΕΥΗΝΟΣ της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ σε θέση πλησίον Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτ/νίας και στον οποίο πραγματοποιείται «από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.»
21-12-2015 Εισήγηση επί της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ)», της εταιρείας: «ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΕΒΕΕ», στο 88ο χλμ  Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου της Δ.Κ. Ισθμίας, Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Νομού Κορινθίας.
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας κ. Ηλία Παναγόπουλου, στη θέση: «Σούφρα» της Τ.Κ. Καλλιανίου, Δ.Ε. Τροπαίων, Δήμου Γορτυνίας, Νομού Αρκαδίας
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Ξηράς Ασύρματης Τηλεφωνίας με κωδικό ΚΟΙΤΑ Τ/Κ 035045», ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην τοπική κοινότητα Κοίτα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας, ιδιοκτησίας ΟΤΕΣΤΑΘΕΡΗΤΗΛΕΦΩΝΙΑ&INTERNET Α.Ε.
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Βελτίωση των λιμενικών υποδομών στον λιμένα του Λογγού Παξών»
21-12-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Υφιστάμενο σύστημα Υδροδότησης περιοχής Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς»
11-11-2015 Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός με αύξηση χωρητικότητας και λειτουργία του ΧΥΤΑ Δήμου Πατρέων στη θέση «Ξερόλακα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαϊας Π.Δ.Ε.
11-11-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία του έργου: «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων Π.Ε. Αχαϊας.»
 12-10-2015 Έκδοση ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας : ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στη θέση: «ΑΛΑΟΥΖΙ» της  Δ.Κ. Βλαχιώτη, Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Νομού Λακωνίας.
 12-10-2015 Εισήγηση επί της έκδοσης  ΑΕΠΟ της υφιστάμενης δραστηριότητας: «Μονάδα παραγωγής  Έτοιμου Σκυροδέματος», ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη θέση: «ΓΚΑΓΚΑΝΙΑ» της Τ.Κ. Νιάτων, Δ.Ε. Νιάτων, Δ. Ευρώτα, Ν. Λακωνίας.
 12-10-2015 Εισήγηση επί της Ανανέωσης- Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 4185/01-10-2008 Α.Ε.Π.Ο. του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με την οποία ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 3110/20-12-2002(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:28-01-2003) Α.Ε.Π.Ο. του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που αφορά το έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΕΕΑΛ) Τ.Κ. Μελιγαλά» εντός των ορίων της θεσμοθετημένης ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, Δήμου Οιχαλίας, Νομού Μεσσηνίας, λόγω προσθήκης του δικτύου ακάθαρτων της Τ.Κ. Τσουκαλαίικων
12-10-2015  Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου – δραστηριότητας: «Ανανέωση-Τροποποίηση Υφιστάμενου Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Ημεροβίγλι»,  Δ. Κεφαλληνίας, Π.Ε. Κεφαλληνίας»
 12-10-2015 Απόψεις και γνωμοδοτήσεις προς το ΠΕΣΠΑ της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου «Βελτιώσεις- επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης του συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου» στο Νομό Αρκαδίας.
12-10-2015 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας: «Υφιστάμενη Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και επέκταση της με ανακύκλωση και μετατροπή των στερεών αποβλήτων της σε υλικό οδοστρωσίας 3Α» της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση ΛΑΓΚΑΔΑ, εκτός ορίων οικισμού ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, για γνωμοδότηση στο ΠΕΣΠΑ.
12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό 1104782 ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον της Τ.Κ. Φραγκουλαίϊκων, του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ιδιοκτησίας VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. 

12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση Π.Ο. του «Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 835 ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΥΡΑ»  της  εταιρείας WINDΕΛΛΑΣ και είναι εγκατεστημένος πλησίον Άνω Μουσούρας Δ.Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

12-10-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των Π.Ο. του «Σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και είναι εγκατεστημένος στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Καλαβρύτων Π.Ε. Αχαϊας Π.Δ.Ε. και στον οποίο πραγματοποιείται «από κοινού χρήση με τις εταιρείες WINDΑ.Ε.Β.Ε. και COSMOTEΑ.Ε.

30-06-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την τροποποίηση και ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων του «Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με Κωδικό 1006295 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ», ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί εδάφους πλησίον του οικισμού «Πανόπουλου» του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας,  ιδιοκτησίας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

30-06-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη λειτουργία μονάδας εκτροφής πέστροφας –καθώς και την υδρομάστευση πηγών και την υδροληψία από υδατόρεμα για τη λειτουργία αυτής- στη θέση «Αλωσινά Καλυβίων ή Καλύβια», Δ.Κ. Αστρά, Δ.Ε. Λαμπείας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Ν. Ηλείας, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την κ. Τακτικού Παναγιώτα

30-06-2015

Μελέτη Ανανέωσης-Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ξενοδοχειακής μονάδας 3*** “ΑLIKANASBEACHHOTEL” δυναμικότητας 289 κλινών στη θέση «Αλικανάς» Αλυκών, Δήμου Ζακύνθου ιδιοκτησίας «ΖΑΝΤΕ HOTELS ΑΞΤΕΕ», λόγω επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων. 

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για  το έργο/δραστηριότητα: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6MW,  της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΙ Ο.Ε.» στη θέση «Βρούσκα-Βροχώνας» Δ.Ε. Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς της Π.Ε. Κεφαλληνίας»

30-03-2015

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου/δραστηριότητας: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 20MW μετά την επέκταση με την προσθήκη οκτώ νέων ανεμογεννητριών και την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος από τις δέκα επτά  υφιστάμενες Α/Γ και συνοδών έργου αυτού,  στη θέση «Ξερολίμπα –Μονολάτη» της Δ.Ε. Αργοστολίου, Δ. Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. οικ. 101189/487/2004 Απόφασης ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ-ΥΠ.ΑΝ.-ΥΠΠΟ Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου δραστηριότητα: για την κατασκευή –επέκταση κατά 278 κλίνες- και λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου κλασσικού τύπου Α’  τάξης 4**** υφιστάμενης δυναμικότητας 208 κλινών και συνολικής δυναμικότητας 586 κλινών (μετά την επέκταση του και τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου 290 συνέδρων, στη θέση «Βλυχός» του Δ.Δ. Σκάλας του Δ. Ελειού και Πρόννων του Ν. Κεφαλονιάς, ιδιοκτησίας «Σ. και Κ. Ζαπάντης Α.Ε.»

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Παράταση ισχύος της με αρ. πρωτ. 16003πε/4-2-2004 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Γ.Γ.ΠΙΝ του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» σε περιοχή που βρίσκεται νότια του οικισμού Αυλιωτών, του Δήμου Εσπερίων, του Ν. Κέρκυρας

30-03-2015

Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του έργου/δραστηριότητας: «Υφιστάμενου  ξενοδοχείου  με την επωνυμία LOUROSBEACHHOTEL ιδιοκτησίας «Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.», δυναμικότητας 116 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 6.257,53 τ.μ. στη θέση Λούρος, της περιοχής Καλαμακίου του Δ.Δ. Λαγανά Ζακύνθου»

30-03-2015

Εκ νέου υποβολή ΜΠΕ για ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου  «εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΤΡΟΦΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Α.Ε.» στη θέση  μεταξύ των όρμων «Κολί» και «Αυλάκι» του Σαρωνικού Κόλπου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

30-03-2015

Εκ νέου υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μετεγκατάσταση, εκσυγχρονισμό και προσαρμογή δυναμικότητας πλωτής μονάδας της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΥΛΑΚΙ Ε.Π.Ε., στη θέση «Σπειρί»  του όρμου Αυλάκι στο Σαρωνικό Κόλπο, ΠΕ Κορινθίας

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενο τυροκομείο δυναμικότητας 1,2 τόνων/ημέρα, ιδιοκτησίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Μοναστηριακίου, Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας»

30-03-2015

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων ιχθύων δυναμικότητας 150tn/year» στη θέση «Όρμος Κατσούλη» του Αμβρακικού κόλπου Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α.Ε.

01-09-2014

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα τεχνικά έργα και στην παράκτια ζώνη του Νομού Μεσσηνίας (αποκατάσταση των ζημιών του προσήνεμου μώλου στο λιμένα Κορώνης Β΄ Φάσης)»

01-09-2014

Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «ανανέωση περιβαλλοντικών όρων και εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση ‘Κουρουκλάτα’ κόλπου Αργοστολίου και αλλαγής χρήσης χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης στη θέση ‘Λαγκαδά-Λακούλια’ Αργοστολίου ΠΕ Κεφαλληνίας με φορέα λειτουργίας Ιχθυοτροφεία Σάμης»

01-09-2014

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά «την μετατόπιση, επέκταση, προσαρμογή-αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτών εγκαταστάσεων υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης θαλασσινών μεσογειακών ιχθύων από τη θέση ‘Καμηλαύκα’ Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτ/νίας, σε θέση νοτιοδυτικά της υφιστάμενης, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεών της σε μισθωμένη δασική έκταση στην εγγύς ακτή και της υφιστάμενης προβλήτας εξυπηρέτησης της μονάδας επί του αιγιαλού, με φορέα υλοποίησης-λειτουργίας του έργου την εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειες Β και Λ Μεραντζής ΕΠΕ»

01-09-2014

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 390 tn/έτος και χερσαίων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένου συσκευαστηρίου δυναμικότητας 600tn/έτος) σε θαλάσσια έκταση 40 στρ. και χερσαία έκταση 7405,50τ.μ. στη θέση Κωστέικα Κάτω Βασιλικής Δ. Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΑΕΕ με δ.τ. ΥΔΑΠ ΑΕ»

01-09-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, δυνατότητας παραγωγής 400 κ.μ. ετοίμου σκυροδέματος την ημέρα, ιδιοκτησίας Αντ. Βέλλιου στο Πετροχώρι του Δήμου Θέρμου Π.Ε. Αιτ/νίας».
01-09-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Επέκταση λειτουργούσας παιδικής κατασκήνωσης με την επωνυμία ΑΧΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ σε νέα δυναμικότητα φιλοξενίας 128 παιδιών, καθώς και την λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 18 κλινών, στη θέση ‘Πάνω Λιμνά’ Αγ. Παντελεήμονα ΤΔ Πτέρης, Δ Αιγιαλείας ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου Απόστολου».
13-03-2014 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας  39.750 θέσεων  (159 Ι.Ζ.) σε γήπεδο  εμβαδού 10.048,00 τ.μ. ιδιοκτησίας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση Άγιος Δημήτριος της Τ.Κ. Γαλατά, της Δ.Ε. Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»
13-03-2014
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ενίσχυση ύδρευσης Νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό»

13-03-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα δυναμικότητας 200 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, με 2 υφιστάμενες παλαιές υδρευτικές γεωτρήσεις προς νομιμοποίηση, σύστημα 2 δεξαμενών για τα υγρά απόβλητα της μονάδας και εργαστήριο παρασκευής ζωοτροφών, ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΝΙΩΤΗ Ο.Ε.», στη θέση «Χελμόλακα» της Δ.Κ. Καρδαμά του Δ. Ήλιδας της Π.Ε. Ηλείας».
18-02-2014 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) Υγειονομικών Μονάδων» ιδιοκτησίας της εταιρείας VAKTROSCIENTIFIC- Σταύρος Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Ο.Τ. 35Β στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Π.Ε. Αχαΐας
18-02-2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  υφιστάμενης τουριστικής μονάδας (Ξενοδοχείο 4ων αστέρων), 365 κλινών,  ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ο.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «Ποταμάκι» Δ.Ε. Παλαίρου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
05-02-2014 Ανανέωση – τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 883/07-04-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Γ.Γ.Π.Π., η οποία αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λυγουριού», της Δ.Ε.Υ.Α. Επιδαύρου, στη θέση «Αυλός - Τζερέκου» της Δ. Ε. Ασκληπιείου του Δήμου Επιδαύρου Νομού Αργολίδας
05-02-2014

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο: «Ενίσχυση υδροδότησης Δήμου Ναυπακτίας»

Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,  εφαρμογή του Ν.3882/2010 - Ευρωπαική Οδηγία INSPIRE

Γεωχωρικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε δεδομένα περιγράφουν φυσικά ή νοητά αντικείμενα τα οποία μπορούν να έχουν γεωγραφική αναφορά.

Η Οδηγία ΙNSPIRE "Infrastructure for Spatial Information in the European Community" Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει σαν στόχο την κοινοχρησία γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ Δημοσίων αρχών στην ΕΕ με ενιαίο τεχνικό και θεσμικό τρόπο.

Ο Ν.3882/2010 ενσωματώνει την Οδηγία INSPIRE στο Εθνικό Δίκαιο.

Σε εφαρμογή του Ν. 3882/2010 έγινε σύσταση και ορισμός μελών διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Με βάση το άρθρο 19 του Ν.3882/2010, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει την διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :

α) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
β) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των Δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
γ) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
δ) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,
ε) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες Δημόσιες αρχές και τρίτους.

Με βάση τον Ν.4164/2013, το ΥΠΕΚΑ (Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εφαρμογή της οδηγίας INSPIRE.  τηλ. 213-1515261


Η Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων :  www.geodata.gov.gr

Ενέργειες ΚΟΣΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :

Ο ρόλος των ΚΟΣΕ (Ημερίδα Πάτρα 1-12-2011)  pdf

Ενημερωτική Συνάντηση μελών ΚΟΣΕ στην Πάτρα στις 16-1-2012   word

Πρακτικό Νο1 συνάντησης των μελών ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου       pdf

Συνεργασία των Υπηρεσιών με τα μέλη του ΚΟΣΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf

Επιστολή Προέδρου ΟΚΧΕ υπ αριθ. 6968/20-12-2011    pdf

Αρχείο καταλόγου γεωχωρικών πληροφοριών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (15-3-2012)         pdf

Σχέδιο ετήσιας αναφοράς ΚΟΣΕ Αποκ/μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  pdf 

Αρχείο καταλόγου γεωχωρικών πληροφοριών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 2012               pdf

Aνακοίνωση της έναρξης λειτουργίας των πρώτων Διαδικτυακών Υπηρεσιών της INSPIRE και της ΕΥΓΕΠ  pdf

Οδηγίες και εργαλεία για τα μέλη των ΚΟΣΕ    (Ενέργειες μέλών ΚΟΣΕ μέχρι Απρίλιο 2013)

Καταγραφή Στοιχείων ΚΟΣΕ Δημοσιών Αρχών  pdf 

Πανευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση– Απολογισμός, αξιολόγηση και επόμενα βήματα Οδηγίας INSPIRE   pdf 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 33,  Τηλέφωνο: 2610-461369, 2610-454987,  Υπεύθυνος : Μουντζογιάννη Αργίνη εσωτ. 135

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
1. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΓΕΝ Αιτωλ/νίας.
Έδρα: Δήμος Ναυπάκτου. Πρόεδρος: κ. Χ. Σαλαμούρας, Τηλ. 26343-60405 fax 26340-31889   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 3

2. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ηςΓΕΝ Αιτωλ/νίας.
Έδρα: Δήμος Αγρινίου, Δ. Εν. Στράτου. Πρόεδρος: κ. Π. Τζαμαλής  Τηλ. 26413-62025 fax 26410-71214   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 3

3. Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ηςΓΕΝ Αιτωλ/νίας.
Έδρα: Δήμος Βονίτσης. Πρόεδρος: Σολδάτος Νίκος  Τηλ. 26433-60100,1 fax. 26430-22556  Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 2 (Άκτιου –Βονίτσης, Ξηρομέρου /Αλυζία-Αστακός)

4. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ηςΔΕ Αιτωλ/νίας.
Έδρα: Δήμος Μεσολογγίου. Πρόεδρος: κ. Π. Κολοζάκης  Τηλ. 26313-60983-4 fax 26310-28669  Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 2


ΑΧΑΪΑ
1. Αναγκαστικός σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ηςΔΕ Αχαΐας
Έδρα: Δήμος Πάτρας. Πρόεδρος: κ. Γ. Δημαράς Τηλ. 2610-966395 fax 2610-279572   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 1

2. Αναγκαστικός σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ηςΔΕ Αχαΐας.
Έδρα: Δήμος Δυτικής Αχαίας, Δ. Εν Λουσικών. Πρόεδρος: κ. Α. Παναγιωτόπουλος  Τηλ. 26930-25000 fax 26930-22076  Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 3


ΗΛΕΙΑ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηλείας.
Έδρα: Δήμος Γαστούνης. Πρόεδρος: κ. Λυμπέρης  Τηλ. 26230-35080 fax 26230-35082   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 7

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ:

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
1.Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου.
Έδρα: Δήμος Σικυωνίων, Κιάτο. Πρόεδρος: κ. Α. Μπάτσος  Τηλ. & Fax 27420-21256   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 2

2. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Φενεού
Έδρα: Δήμος Ξυλοκάστρου. Πρόεδρος: κ. Σ. Κατσούλης  Τηλ. 27433-60201 & Fax 27430-28261  Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 1

3. Σύνδεσμος Δήμων Ν. Κορινθίας για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Έδρα: Δήμος Κορινθίων. Πρόεδρος: κ. Α. Πνευματικός   Τηλ. 27413-61003 Fax 27413-71700    Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 3


ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΦοΣΔΑ Αργολίδας
Έδρα: Δήμος Ναυπλιέων. Πρόεδρος: κ. Θ. Δεληγιάννης  Τηλ. 27520-25001 Fax 27520-27352  Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 4


ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μεσσηνίας
Έδρα: Δήμος Καλαμάτας. Πρόεδρος: κ. Κ. Σπυρόπουλος 6937237354  Τηλ. 27210-23540 Fax 27210-25234    Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 6


ΛΑΚΩΝΙΑ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λακωνίας
Έδρα: Δήμος Σπάρτης. Πρόεδρος: κ. Σ. Αργειτάκος  Τηλ. 27310-21195, 27310-21955 Fax 27310-89157    Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 5


ΑΡΚΑΔΙΑ
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αρκαδίας
Έδρα: Δήμος Τρίπολης. Πρόεδρος: κ. Α. Κοτσιάνης   Τηλ. 2710-234550 Fax 2710-233923     Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 5

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ:

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ
Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Κεφαλληνίας
Έδρα: Αργοστόλι. Πρόεδρος: κ. Α. Γαλάτης   Τηλ. & Fax 26710-26020    Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 1


ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Σύνδεσμος Καθαριότητας Δήμου Ζακύνθου
Έδρα: Ζάκυνθος. Πρόεδρος: κ. Α. Ξένος   Τηλ. 26950-48125, 26950-45179 Fax 26710-23004   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 1


ΚΕΡΚΥΡΑ & ΠΑΞΟΙ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κέρκυρας
Έδρα: Κέρκυρα. Πρόεδρος: κ. Μ. Κάρρας   Τηλ. 26610-47519, 26610-47520 Fax 26610-81823, 26610-39977   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 2


ΛΕΥΚΑΔΑ
Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας
Έδρα: Λευκάδα. Πρόεδρος: κ. Β. Γεωργάκης  Τηλ. 26453-60604 Fax 26453-60605   Αρ. εξυπηρετούμενων Δήμων 2

 Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 2007-2013        


 Στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αμβρακικού Κόλπου  (Μάρτιος 2010) 


 Φορέας διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (Link)


 Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς   (Link)


 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  (Link)


Χάρτης προστατευόμενων Περιοχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤURA-2000. Τρεις από αυτές (λιμνοθάλασσα Κοτύχι, λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού, λιμνοθάλασσα Αμβρακικού), έχουν ενταχθεί και προστατεύονται από την συνθήκη  RAMSAR.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA - 2000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 GR251 ΑΡΓΟΛΙΔΑ
GR2510003 ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ & ΠΑΛΑΜΙΔΙ
 GR252 ΑΡΚΑΔΙΑ
GR2520001 ΟΡΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
GR2520002 ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ
GR2520003 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΟΥΣΤΟΥ
GR2520005 ΜΟΝΗ ΕΛΟΝΑΣ & ΧΑΡΑΔΡΑ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
GR2520006 ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ (ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΕΒΗΣ)
 GR253 ΚΟΡΙΝΘΙΑ
GR2530001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΥΛΛΙΝΗ (ΖΙΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ
GR2530002 ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ
GR2530003 ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
GR2530004 ΟΡΟΣ ΟΛΙΓΥΡΤΟΣ
GR2530005 ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ
 GR254 ΛΑΚΩΝΙΑ
GR2540001 ΟΡΗ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
GR2540002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ
GR2540003 ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
GR2540005 ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ
GR2540006 YΓΡΟΤΟΠΟI ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ
GR2540007 ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΛΑΚΩΝIΑΣ
 GR255 ΜΕΣΣΗΝΙΑ
GR2550001 ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ (ΠΕΤΑΛΟΝ - ΧΑΝΙ)
GR2550003 ΝΗΣΟΙ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ & ΣΧΙΖΑ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ
GR2550004 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΥΛΟΥ (ΔΙΒΑΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR2550005 ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)
GR2550006 ΟΡΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
GR2550007 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ
GR2550008 ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΓIΑΛΟΒΑΣ & ΝΗΣΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡIΑ
GR2550009 ΟΡΟΣ ΤΑYΓΕΤΟΣ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡYΠΗΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
 GR221 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
GR2210001 ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
GR2210002 ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ-ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ
GR2210003 ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ
GR2210004 ΝΗΣIΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ)
 GR222 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
GR2220001 ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ
GR2220002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ
GR2220003 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ)
GR2220004 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ
GR2220005 ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)
 GR223 ΚΕΡΚΥΡΑ
GR2230001 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
GR2230002 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
GR2230003 ΑΛΥΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
GR2230004 ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ & ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
GR2230005 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙ ΕΩΣ ΜΕΣΟΓΓΙ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
GR2230007 ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΡΙΣΣIΩΝ (ΚΕΡΚYΡΑ) & ΝΗΣΟΣ ΛΑΓΟYΔIΑ
 GR224 ΛΕΥΚΑΔΑ
GR2240001 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΣΤΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΠΑΛΙΟΝΗΣ-ΑΥΛΙΜΩΝ) & ΑΛΥΚΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
GR2240002 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
GR 231 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
GR 2310001 Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού και εκβολές Εύηνου & Νήσοι Εχινάδες (SPA)
GR 2310004 Όρος Παναιτωλικό
GR 2310005 Όρος Βαράσοβα
GR 2310006 Λίμνες Βουλκάρια και Σαλτίνι
GR 2310007 Λίμνη Αμβρακία
GR 2310008 Λίμνη Οζέρος
GR 2310009 Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία
GR 2310010 Όρος Αράκυνθος και στενά Κλεισούρας
GR 232 AXAIA
GR 2320001 Λιμνοθάλασσα Καλογριάς, Δάσος Στροφιλιάς και Έλος Λάμιας (SPA)
GR 2320002 Όρος Χελμός και ύδατα Στίγος
GR 2320003 Φαράγγι Βουραϊκού
GR 2320004 Αισθητικό Δάσος Καλαβρύτων (SPA)
GR 2320005 Όροι Μάρμπας και Κλόκος, Φαράγγι Σελινούντα
GR 2320006 Αλυκή Αιγίου
GR 2320007 Όρος Παναχαϊκό
GR 2320008 Όρος Ερύμανθος
GR 2320009 Σπήλαιο Κάστριον
GR 2320011 Υγρότοποι Καλογριάς-Λάμιας και Δάσος Στροφυλιάς
GR 233 ΗΛΕΙΑ
GR 2330002 Οροπέδιο Φολόης
GR 2330003 Εκβολές (Δέλτα) Πηνειού
GR 2330004 Ολυμπία
GR 2330005 Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα
GR 2330006 Λιμνοθάλασσα Κοτύχι
GR 2330007 Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη από Καλογριά έως Κυλλήνη
GR 2330008 Θαλάσσια Περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας 
GR 2330009 Λιμνοθάλασσα Κοτύχι - Αλυκή Λεχαινών

ΑΛΥΚΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : Η μεγαλύτερη αλυκή της Ελλάδας με έκταση 11.220 στρέμματα και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 120.000 Τόννων πρωτογενούς άλατος. URL:  http://www.saltworks.gr

Οι χώροι των αλυκών, κατεξοχήν πεδία των τεχνολογικών και πολιτισμικών δρωμένων του παρελθόντος, αποτελούν ταυτόχρονα έξοχα ενδιαιτήματα μεγάλου αριθμού βιολογικών ειδών. 
Η φυσική ιστορία κάποιων από αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τέτοιους υπεραλμυρούς λειμώνες.
Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι ο φορέας λειτουργίας των αλυκών Μεσολογγίου, ανοίκει στο Ελληνικό Δημόσίο και ιδρύθηκε το 1988 με πρωταρχικό στόχο την οικονομική εξυγείανση των βιώσιμων αλυκών απανταχού της Ελλάδος μέσω εκμηχάνισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των, ούτως ώστε η χώρα σύντομα να καταστεί τουλάχιστον αυτάρκης όσον αφορά τις ανάγκες της σε πρωτογενές αλάτι. 
Αποτελεί ουσιαστική συνέχεια της προγενέστερης ανθούσας Εταιρείας Αλυκαί Μεσολογγίου ΑΕ που με τη σειρά της είχε ιδρυθεί το 1978 ως θυγατρική της ΕΛΕΒΜΕ ΑΕ και συνίστατο απλώς από τη φερώνυμη αλυκή. Με την προσάρτηση των μικροτέρων, ο συνολικός αριθμός αλυκών που υπάγονται σήμερα στην Εταιρεια ανήλθε σε οκτώ.
Γι' αυτό, παράλληλα με τον προαναφερθέντα, πάγιο στόχο των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ αποτελεί η διατήρηση της φυσικής και η ανάδειξη της πολιτισμικής ελληνικής κληρονομιάς στους χώρους των υπό την κυριότητά τους αλυκών.
Έτσι, η Εταιρεία έχει στο παρελθόν έμπρακτα ενδιαφερθεί για τη μελέτη και προστασία της άγριας ζωής στις αλυκές, δρα με τις αρχές της αειφορίας, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ίδρυση μουσείου αλυκής για πρώτη φορά στη χώρα.

Μετρήσεις και Παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Πάτρας : 

Σταθμοί Μέτρησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Πάτρας :

 α) Σταθμός Πλατείας Δροσοπούλου (πλησίον Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου).

 β) Σταθμός Πλατείας Γεωργίου (άνω μέρος της πλατείας).

 Οι μετρήσεις και η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Πάτρας γίνονται στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΔΕ με επιβλέπουσα Υπηρεσία την ΔΙΠΕΧΩ/ΠΔΕ.

Η διαχείριση των σταθμών, η καταγραφή των τιμών, η παρακολούθηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης της Πάτρας και η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται από την Ομάδα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Πάτρας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος :  Δρ. Ευάγγελος A. Μαραζιώτης , τηλ. 2610-420806


ΜΕΤΡΗΣΗ :                                ΤΙΜΕΣ ΟΡΙΩΝ :
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) σε mg/m3 (οδηγία 2000/69/ΕΚ)  Η μέγιστη ημερήσια οκτάωρη τιμή να μην υπερβαίνει τα 10 mg/m3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (SO2) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ)   Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερο από 3 φορές το χρόνο 125 µg/m3
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO2) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ)  Η μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40 μg/m3
ΟΖΟΝ (Ο3) σε μg/m3  (μόνο στο σταθμό Δροσοπούλου) (οδηγία 2002/3/ΕΚ) Από 1/1/2010, η μέγιστη ημερήσια μέση 8ωρη τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερες 
από 25 φορές/έτος και για διάστημα 3 ετών τα 120 μg/m3. 
Όριο ενημέρωσης αν η μέση ωριαία τιμή υπερβεί τα 180 μg/m3
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ (PM10) σε μg/m3 (οδηγία 1999/30/ΕΚ) Η μέση ημερήσια τιμή να μην υπερβαίνει περισσότερο από 35 φορές το χρόνο τα 50μg/m3. 
Η μέση ετήσια τιμή να μην υπερβαίνει 40μg/m3
Θερμοκρασία σεC  
RH:%  
WS σεm/s  


Ατμοσφαιρικοί Ρύποι & Μετεωρολογικά στοιχεία Πάτρας (Aυγουστος 2011) :

Σταθμός Πλατείας Δροσοπούλου :

                                      Μέσες ημερήσιες τιμές :                                                                                                                                          Μέγιστες ημερήσιες τιμές : 

drosop mean                      drosop max

  Σταθμός Πλατείας Γεωργίου :

Μέσες ημερήσιες τιμές :                               Μέγιστες ημερήσιες τιμές :

georgiou mean georgiou max

Ανάρτηση Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) , Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) : 

Με το άρθρο 24 του Συντάγματος δημιουργείται το πλαίσιο για τη διαχείριση του χώρου, ορίζοντας την υποχρέωση του κράτους για παρέμβαση μέσω ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλο οικιστικό περιβάλλον για την ποιοτική διαβίωση των πολιτών.

Το βασικό & γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε πολεοδομικό επίπεδο αποτελεί ο ν. 2508/1997, με τον οποίο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ο ν.1337/1983, παρέχοντας ένα εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

Το ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη . Ειδικότερα κατατείνει:
- στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου
- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας
- στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.

Η μελέτη εκπονείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ενιαίων για όλη τη χώρα, με πλαίσιο τον Ν. 2508/97, υπό την επίβλεψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η μελέτη ΓΠΣ ολοκληρώνεται σε δύο στάδια:

Α΄ Στάδιο: περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής.

Β΄ Στάδιο: υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια:
- στο Β1 όπου περιλαμβάνεται η τελική πρόταση του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2508/97 και
- στο Β2 που αποτελεί την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η πραγμάτωση των στόχων του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης που εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στην διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Η σύνταξη του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ προϋποθέτει τη συμμετοχή δημοσίων φορέων όπως οι νομαρχιακές και περιφερειακές ή και κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην περιοχή του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ.

Μελέτες ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ  :

Νομός Αχαΐας

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Νομός Ηλείας

Νομός Κορινθίας

 • Δήμος Κορίνθου (ΓΠΣ : ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/5-7-2013)
 • Δήμος Νεμέας
 • Δήμος Φενεού
 • Δήμος Ευρωστίνης

Νομός Μεσσηνίας

 • Δήμος Καλαμάτας (ΓΠΣ : ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΑΠ 77/3-5-2011)
 • Δήμος Αυλώνος
 • Δήμος Πύλου Νεστωρος - Κορώνη (ΣΧΟΟΑΠ : ΦΕΚ 421/ΑΑΠ/28-11-2013)
 • Δήμος Μεσσήνης - Αίπεια (ΣΧΟΟΑΠ : ΦΕΚ 456/ΑΑΠ/17-12-2013),  Πεταλίδι (ΣΧΟΟΑΠ : ΦΕΚ 445/ΑΑΠ/10-12-2013)

Νομός Λακωνίας

 • Δήμος Μονεμβασιάς (ΣΧΟΟΑΠ :ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/19-6-2013)
 • Δήμος Βοίων - Ασωπός (ΣΧΟΟΑΠ : ΦΕΚ 444/ΑΑΠ/10-12-2013)
 • Δήμος Μάνης - Οίτυλο (ΣΧΟΟΑΠ :ΦΕΚ 466/ΑΑΠ/19-12-2013)

Νομός Αργολίδας

 


 Ετοιμόρροπες Οικοδομές  (Επιτροπή ετοιμόρροπων οικοδομών Δυτικής Ελλάδας)