Δασικοι Χάρτες

 Ανάρτηση Δασικών Χαρτών που αφορούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου   Πηγή :  ΥΠΕΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ     (Link με Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΗΛΕΙΑΣ
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Τοπική Κοινότητα Λεχαινών

Ημερομηνία ανάρτησης : 11-07-2011

Aνακοίνωση ανάρτησης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων δασικού χάρτη Λεχαινών

Χάρτες : 02520_42030_DX.pdf     02560_42000_DXyp.pdf  02560_42030_DXyp.pdf  02560_42060_DXyp.pdf  02600_42000_DXyp.pdf
            02600_42030_DXyp.pdf  02600_42060_DXyp.pdf  02600_42090_DXyp.pdf  02640_42000_DXyp.pdf  02640_42030_DXyp.pdf


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Δ.Κ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου Δημοτικής Ενότητας Πύργου Δήμου Πύργου.

Ημερομηνία ανάρτησης : 07-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη και πρόσκληση ενδιαφερομέων για υποβολή αντιρρήσεων.

Χάρτες : συμπιεσμένα αρχεία   Μέρος 1,     Μέρος 2,     Μέρος 3,     Μέρος 4,    Μέρος 5,    Μέρος 6,      Μέρος 7,      Μέρος 8,     Μέρος 9,      Μέρος 10


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης και Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας

Ημερομηνία ανάρτησης : 16-12-2011

Γνωστοποίηση ημερομηνιών για το πέρας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Ν.Μεσσηνίας.

Βάση Δεδομένων δασικού χάρτη.

Xάρτες : 03280-41040DX.pdf  03280-41010DX.pdf  03280-40980DX.pdf  03240-41040DX.pdf  03240-41010DX.pdf  03240-40980DX.pdf
            03200-40980DX.pdf  03200-40950DX.pdf  03160-41010DX.pdf  03160-40980DX.pdf


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων

Ημερομηνία ανάρτησης : 05-12-2012

Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Zακυνθίων Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων Δήμου Ζακυνθίων και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Για τους δασικούς χάρτες κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο  με χάρτες και τα σχετικά έγγραφα.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:
Τοπικές Κοινότητες Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων :

Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013

Ανάρτηση δασικών χαρτών και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων Κορίνθου, Λεχαιού, Περιγιαλίου & Κάτω Άσσου Δ. Κορινθίων

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Κορίνθου , ΔΚ Λεχαιού , ΔΚ Περιγιαλίου , ΤΚ Κάτω Άσσου

 Δασικοί χάρτες 

Τοπικές Κοινότητες Βραχατίου, Κοκκωνίου, & Νεράντζης Δ. Βέλου-Βόχας :
Ανάρτηση δασικών χαρτών Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχατίου, Κοκκωνίου & Νεράντζης Δήμου Βέλου-Βόχας και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των :

Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων ΔΚ Βραχατίου  ,  ΔΚ Κοκκωνίου  ,   ΔΚ Νεράντζης.

 Δασικοί Χάρτες 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:
Ημερομηνία ανάρτησης : 20-05-2013
 
Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. - Απόφαση ανάρτησης.

 Δασικοί χάρτες   


 

Διαβάστηκε 1787 φορές