ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συλλογικά Όργανα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ

26-03-2018 Σύγκληση Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών»
11-01-2018 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την «Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Κορινθίας»
14-11-2017
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης συμμετοχών σε συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση έργου κατεδαφίσεων αυθαίρετων πινακίδων στο εθνικό δίκτυο εντός της χωρικής επικράτειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
08-11-2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το 2017
13-10-2017 Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Αιτωλοακαρνανίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
13-02-2017 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27392/06.02.2017 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔ/ΠΔΕ&Ι Ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016
23-05-2016 Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών σε κάθε ένα από τα υπό ανασυγκρότηση: (α) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας (Σ.Α. ΑΧ.) (β) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιτωλοακαρνανίας (Σ.Α. ΑΙΤ.) και (γ) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ηλείας (Σ.Α. ΗΛ.)

29-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το έτος 2016»

07-03-2016

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση πενταμελών επιτροπών ειδικού σκοπού των έργων «Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας & της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την περίοδο 2016-2022»

01-09-2015

Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεως για τον ορισμό μελών για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών έργων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις στις Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Κορινθίας και σε περιοχές αιγιαλού-παραλίας στην Π.Ε. Κερκύρας

15-07-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων, Παραλαβής, Προμηθειών και Παραλαβής Επισκευών ΚΥ

24-06-2015

Ανακοίνωση διενέργειας δημοσίας κλήρωσης για την επιλογή μηχανικών εκπρόσωπων του ΤΕΕ  (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και  Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας) και δικηγόρων εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων στην Αχαΐα, Ηλεία και Αιτ/νια  προκειμένου να ορισθούν ως  μέλη στα Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  Π.Ε. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

31-03-2015

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αργολίδας και Λακωνίας

13-09-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός μηχανικού, εκπροσώπου του ΤΕΕ που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων  (ΣΥΠΟΘΑ)  ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

07-10-2014

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή ενός αρχιτέκτονα  ιδιώτη μελετητή που θα συμμετάσχει ως αναπληρωματικό μέλος  στο  υπό τροποποίηση  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΠΕ Αχαΐας

01-09-2014

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων (τακτικών και αναπληρωματικών μελών) στα υπό τροποποίηση Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας»

22-05-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

29-04-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. στο Ν.Αχαϊας

04-02-2013

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή δύο ιδιωτών αρχιτεκτόνων μηχανικών και αναπληρωτών αυτών στα υπό συγκρότηση Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας

21-09-2012

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση    (Εγκύκλιος Υπουργείου)

05-07-2012

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών ή έργων των Δασαρχείων Αγρινίου, Αμαλιάδας, Αμφιλοχίας, Βυτίνας, Γυθείου, Καλαβρύτων, Κυνουρίας, Κυπαρισσίας, Μολάων, Ναυπάκτου, Ολυμπίας, Ξυλοκάστρου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

20-04-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπου ΤΕΕ και αναπληρωτή αυτού στο υπό συγκρότηση Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΑΙΤ.)

02-04-2012

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.21508/612/9.3.12 Απόφασης περί Συγκρότησης των  Συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου

28-03-2012

Διενέργεια επαναληπτικής κλήρωσης για την αντικατάσταση δύο μελών της επιτροπής παραλαβής (1 τακτικό & 1 αναπληρωματικό) στο Ν.Κορινθίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

09-03-2012

Συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης &ιοίκησης Πελοποννήσου, &υτ. Ελλάδος & Ιονίου

14-02-2012

Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου

01-08-2011

Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Αρθρου 36 του N.3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις»

07-06-2011

ΚΟΣΕ Σύσταση μελών διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής  - (ΦΕΚ 1113/Β/3-6-2011)

06-06-2011

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

02-06-2011

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

12-05-2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

18-04-2011

Ανασυγκρότηση επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών κ.λ.π. επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων των υπηρεσιών της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστηκε 3389 φορές