Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Με βάση τον ισχύοντα Νόμο 4257/2014 Αρθρο 56, όταν η Θέση του Γενικού Γραμματέα είναι κενή, καθήκοντα αναλαμβάνει ο αρχαιότερος Γενικός Διεύθυντής. 
Κατόπιν αυτού, άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικης Πολιτικής, 
κ. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος

(Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθ.5751/11-2-2015)


Επιλογή Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΦΕΚ 2364/Β/4-11-2015)  pdf         Απόφαση προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών pdf


 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  Στην Πάτρα : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 158, Τ.Κ. 26442, ΠΑΤΡΑ,
Τηλ. 2610-490332, 2610-490334,  FAX: 2610-490359 ,   Γραμματείς: Αλεξία Γκανά, Αιμιλία Δημητροπούλου


ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  Στην Τρίπολη : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τέρμα Ερυθ. Σταυρού, 221 00, ΤΡΙΠΟΛΗ, 

Τηλ. 2713-601001,  FAX : 2710-232383,      Γραμματείς:


ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  Στην Κέρκυρα : ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αλυκές Ποταμού, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, 

Τηλ. 26610-45245, 26613-61522,   FAX :26610-48303,    Γραμματείς: Ανδριανή Βλάχου


Γραφείο Τύπου & Δημοσίων σχέσεων :  Στην Πάτρα   :  τηλ.: 2610-490335, 2610-490336


Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με τον Οργανισμό (ΠΔ139/2010) επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
-Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
-η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
-η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
-η μέριμνα για την επαφή του Γενικού Γραμματέα και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης,
-η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.

Το συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μεριμνά για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διαβάστηκε 5343 φορές