ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου τον Α! βαθμό Αυτοδιοίκησης συγκροτούν 52 Δήμοι.
26 Δήμοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
19 Δήμοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
 7 Δήμοι στην Περιφέρεια Ιονίου.

Επίσης τον Β! βαθμό Αυτοδιοίκησης συγκροτούν 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες) με αιρετό επικεφαλής τον Περιφερειάρχη.

Η λειτουργία των ΟΤΑ Α' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) τα νομοθετήματα, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν μετά την ψήφισή του και το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης").

Η λειτουργία των ΟΤΑ Β' Βαθμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης").

Δήμοι και Δήμαρχοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Εκλογές 2014)    pdf

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)  

Κωδικοποίηση Δήμων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας -Ιονίου  excel


 Καταβολή μισθοδοσίας υπαλλήλων ΟΤΑ απο την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (Εγκύκλιος Υπουργείου 14611/24-3-2011)   pdf    Πιστοποίηση ΝΠΙΔ των ΟΤΑ  pdf

 _ Πιστοποίηση εκκαθαριστών μισθοδοσίας Σχολικής Επιτροπής (Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 29/7/2013)  

Ορισμός εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ως υπευθύνου πιστοποίησης των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των ΟΤΑ Α! & Β! Βαθμού  

Διαβάστηκε 3326 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ