Βασικά Στοιχεία για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται στην βάση :
(α) της Διοικητικής Αποκέντρωσης, άρθρο 101 «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και
(β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρθρο 102 «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». 
Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Oι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι αυτοτελείς διοικητικές μονάδες αρμόδιες με αποστολή τις εκτελεστικές και ελεγκτικές δραστηριότητες του κράτους στην περιοχή ευθύνης τους.
Ειδικότερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαχειρίζεται:
-Κρατικές υποθέσεις που για συνταγματικούς λόγους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση (έλεγχος νομιμότητας των πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία δασών, διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και του κρατικού πλούτου κλπ)
-Κρατικές υποθέσεις που σταδιακά αποκεντρώνονται από την κεντρική διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία ενός επιτελικού και ευέλικτου κράτους.
-Κρατικές υποθέσεις που αποβλέπουν στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.


ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ :

               Αποκεντρωμένη Διοίκηση Έδρα

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

  Αττικής Αθήνα Καρδαμίτση Καλλιόπη
  Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη Φραγκισκάκης Νικήτας
  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Ιωάννινα Μιχελάκης Βασίλειος
  Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Λάρισα Τσέλιγκας Νικήτας
  Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας& Ιονίου Πάτρα Παναγιωτόπουλος Διονύσιος
  Αιγαίου Πειραιάς Θεοδωρίδης Νικόλαος
  Κρήτης Ηράκλειο Ιωάννου Αναστάσιος

 

Βασικά στοιχεία για την λειτουργία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου :
 

Νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 37Α/2010) "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"    pdf


Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ΠΔ139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010) pdf


Οργανόγραμμα σε Διάγραμμα με βάση το ΠΔ139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/27-12-2010)  pdf


Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης  pdf


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Γενικό Διευθυντή και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων     pdf  (ΦΕΚ 491/Β/31-03-2011)


Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου    pdf  (ΦΕΚ 480/Β/29-03-2011)


O Α! βαθμός Αυτοδιοίκησης, συγκροτείται απο 52 Δήμους.

 26 Δήμοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
 19 Δήμοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
  7 Δήμοι στην Περιφέρεια Ιονίου.

Ο Β! βαθμός Αυτοδιοίκησης συγκροτείται απο 3 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες) με αιρετό επικεφαλής τον Περιφερειάρχη. 

 Γεωγραφική έκταση: 29.133 τετρ. χλμ. (περίπου το 22% της Ελληνικής επικράτειας)  Πληθυσμός: ~1.500.000 κάτοικοι (14% του Ελληνικού πληθυσμού ζει εδώ)


_ Εκπαιδευτική Διημερίδα "Οι νέες προοπτικές στο θεσμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης"  pdf   (Πάτρα Απρίλιος 2011)


_ Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο 17 Money Show Πάτρας στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2014  -  Σχετικό video    

Διαβάστηκε 4373 φορές