27 Ιουν

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. στα υπηρεσιακά συμβούλια

 Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πατήστε πάνω στα συνημμένα αρχεία